Shunts (Current)

Meter Shunts Inventory
Updated:  9/26/2018
Quantity   Amps   Volts
______________
5                   10          50mv.
2                   10        100mv.
1                    18         50mv.
1                    50         50mv.
1                    75         50mv.
4                   100       50mv.
1                    300      50 mv.